Rozhovor s Mirkou Kroupovou

Mirko, představ prosím Tamtamy, co dělají a proč vznikly…

Tamtamy o.p.s. jsou nezisková organizace, která se hlásí k principům sociálního podnikání. To znamená, že vyvíjíme podnikatelské aktivity, ale věříme, že naše činnost má nějaký společenský přesah. Podnikáme v úklidových službách. To dělá spousta firem a není to nijak zajímavé. Zajímavější je, že všichni naši zaměstnanci mají zdravotní postižení, pracují na tak krátké úvazky, jak potřebují a vše, co vyděláme, se vrací zpátky do firmy.

Jaké objekty uklízíte?

Uklízíme hlavně byty, bytové domy a malé kanceláře, máme tedy malé zakázky, ze kterých jde velmi dobře poskládat flexibilní úvazky.

Jak se vám v tvrdé konkurenci daří se prosadit?

Docela to jde. Naše děvčata a mládenci jsou moc milí a šikovní, čím dál více se nám hlásí noví zákazníci na doporučení svých známých. Tržby sice nejsou nijak závratné, ale rostou a poslední tři roky nepadáme do červených čísel.

To máte velké štěstí, že se k vám hlásí jen milí a šikovní zájemci

Všichni, kdo přicházejí, nejsou hned na počátku milí a šikovní, ale mají předpoklad se jimi stát. My se jim k tomu jen snažíme pomoci, prostě je to naučíme.

Jak to děláte?

Každého nového zájemce testujeme, zda má pro tuto práci předpoklady, zejména, zda jeho zdravotní stav dovolí takovouto práci vykonávat a jestli má „smysl pro čistotu“. Zda prostě špínu a nepořádek či nelad vidí, má smysl pro detail. To první určí lékař a hloubkový pohovor s cílem porozumět specifickým potřebám uchazeče. To druhé se ukáže při zkušebním úklidu. Na základě praktické zkoušky, kde identifikujeme mezery mezi jeho současnou a žádoucí úrovní, nastavíme individuální tréninkový plán. Pak už jen trénujeme a trénujeme až do doby rozhodnutí, že jej můžeme bez obav pustit k zákazníkům.

Jak takový tréninkový plán vypadá?

Máme nastaven kompetenční model, pro „hard“ a „soft“ kompetence. Mezi „hard“ patří především kvalita práce pro různé prostředí a činnosti. Kompetence jsou detailně popsané a hodnotíme na škále 1-3, kdy například u žehlení jednička znamená pouze jednoduché žehlení, ne košile a halenky, dvojka už je dobrá kvalita, může být pomalejší a při dosažení kýžené trojky je dosahována výborná kvalita a rychlost. U „soft“ kompetencí zjišťujeme např. spolehlivost, chování a zákaznický přístup. Kde nalezneme nižší úroveň konkrétní kompetence, tam se zaměříme na její zvýšení.

To vypadá hodně sofistikovaně. To jste vymysleli sami?

V podstatě ano, byl to náš interní projekt „Profesionální úklid bez bariér“. V rámci projektu byly vyškoleny dvě supervisorky úklidu, absolvovaly rekvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. Pak přišla práce na nastavení a popisu kompetencí, zpracování tréninkového manuálu, obsahu školení a mravenčí práce na přetestování všech téměř třiceti stávajících zaměstnanců. Nebylo to úplně levné, ale podpořil nás Nadační fond ČSOB a Nové horizonty s.r.o., tímto jim děkujeme.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se vám daří.

Petra Helebrantová zpovídala Mirku Kroupovou, ředitelku Tamtamy o.p.s.