Zaměstnanci Tamtamů jsou v práci spokojení

Každý, kdo řídí firmu nebo organizaci, ví jak důležitá je spokojenost zaměstnanců. Dvojnásobně to platí u neziskových společností, kde lidé obvykle nejsou motivováni vysokými finančními odměnami a provizemi. Zajímalo nás, jak jsou na tom naši zaměstnanci. Proto jsme v závěru loňského roku uskutečnili malý průzkum spokojenosti.

Z dotazníků, které se nám vrátily, vyplývá, že:

Většinu zaměstnanců (94 %) práce v Tamtamech baví a je s ní spokojena. 56 % zaměstnanců je dokonce „velmi spokojeno“. Faktorů, které ovlivňují spokojenost s prací je určitě více. Z analýzy našeho malého průzkumu se zdá, že zaměstnanci nejvíce oceňují chápající přístup vedení, který respektuje jejich nejrůznější zdravotní omezení:

Otázka 1. Práce v Tamtamech mě baví a jsem s ní spokojen/a.

Graf k 1. otázce
  velmi spokojen/a 56.3 %
  spíše spokojen/a 37.5 %
  spíše nespokojen/a 6.3 %
  velmi nespokojen/a 0 %

 

 

 

 

 

87 % dotázaných je přesvědčeno, že je jejich hendikep respektován a dostávají přiměřené úkoly:

Otázka 2. Můj hendikep je respektován a jsou mi dávány přiměřené úkoly.

Graf k 2. otázce   ANO 87,5 %
  většinou ANO 0 %
  většinou NE 6.3 %
  NE 6,3 %

 

 

 

 

 

Většina dotázaných také souhlasila s tím, že je jejich nadřízená chápe a spravedlivě oceňuje (75 % souhlasilo, 19 % spíše souhlasilo):

Otázka 3. Moje nadřízená mě chápe a spravedlivě oceňuje

Graf k 3. otázce   ANO 75 %
  spíše ANO 18,8 %
  spíše NE 6.3 %
  NE 0 %

 

 

 

 

 

Více než polovina zaměstnanců by práci v Tamtamech doporučila svým přátelům:

Otázka 5. Doporučila bych práci v Tamtamech svým přátelům?

Graf k 5. otázce   určitě ANO 56.3 %
  spíše ANO 31.3 %
  spíše NE 6.3 %
  určitě NE 6,3 %

 

 

 

 

 

Nakonec jsme všem zaměstnancům položili otázku, co jim v Tamtamech nejvíce vyhovuje. Jaké byly odpovědi?

„Přátelská atmosféra, přizpůsobení hendikepu.“

„Individuální přístup, podpora rozvoje zaměstnance po odborné i osobnostní stránce, přátelská atmosféra, respektování mých možností po zdravotní stránce.“

„Přátelské neformální prostředí, ve kterém je běžné se vzájemně podporovat a pomáhat si. Oceňuji způsob vedení lidí, který není stroze manažerský či autoritářský :-).“

„Lidský přístup.“

„Otevřenost v komunikaci. Lidskost.“

Tamtamy zaměstnávají v současné době 25 zaměstnanců, do průzkumu se zapojilo 16 z nich. Všichni odpovídali anonymně a měli možnost libovolně komentovat jednotlivé otázky. Těší nás, že kolektiv v Tamtamech nespojují jen formálně vytčené cíle a pracovní úkoly, ale i přátelské vztahy. Jak píše jeden ze zaměstnanců: „V Tamtamech mi nejvíce vyhovuje, že jsou tam super lidi, kterým se můžete svěřit s jakýmkoliv problémem, a vždy vám pomohou a poradí.“